Câu Hỏi Thường Gặp

Kích thước tệp tối đa được hỗ trợ bởi UpFile là bao nhiêu?

Dưới dạng người dùng miễn phí, bạn có thể chọn các tệp có kích thước tối đa là 500MB, hoặc bạn có thể nhập mã thành viên premium để thay đổi giới hạn tệp và thời gian lưu trữ.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ điều chỉnh giới hạn tải lên tối đa một cách linh hoạt dựa trên việc sử dụng thực tế và chi phí vận hành.

UpFile hỗ trợ các định dạng tệp nào?

UpFile không hạn chế các loại tệp bạn có thể tải lên. Bạn có thể tải lên các tệp ở bất kỳ định dạng nào.

Tệp được tải lên UpFile có thể lưu trong bao lâu?

Sau khi tải lên UpFile, tệp có thể lưu trong tối đa 3 ngày. Sau 3 ngày, tệp sẽ tự động bị xóa. Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn xóa tệp thủ công trước.

Có thể khôi phục tệp sau khi xóa không?

Không! Sau khi xóa thủ công hoặc xóa tự động do hết hạn, các tệp sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi. Vui lòng sao lưu các tệp quan trọng của bạn.

Làm thế nào để đóng góp ý kiến hoặc đề xuất?

Nếu bạn gặp lỗi hoặc có gợi ý cải tiến sản phẩm khi sử dụng, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: [email protected].