Chuyển Tệp Trực Tuyến

Tải lên một tệp, sao chép liên kết tệp để chia sẻ với bạn bè hoặc gửi đến các thiết bị khác để tải xuống, dễ dàng thực hiện chuyển tệp và chia sẻ tệp.

UpFile là gì?

UpFile là một công cụ trực tuyến để chuyển và chia sẻ tệp. Với UpFile, bạn có thể dễ dàng chuyển tệp đến các thiết bị khác hoặc chia sẻ với gia đình và bạn bè.

UpFile được thiết kế cho việc chuyển và chia sẻ tệp và không dành cho việc sử dụng làm công cụ lưu trữ tệp. Theo mặc định, tệp sẽ bị xóa tự động sau 3 ngày kể từ khi tải lên.

Cách sử dụng UpFile như thế nào?

UpFile rất đơn giản và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần tải lên một tệp có dung lượng không quá 500 MB, và UpFile sẽ tự động tạo một liên kết tải xuống tệp để bạn có thể tải và khôi phục tệp một cách nhanh chóng.

Sau khi tải lên một tệp, bạn có thể thiết lập cả mật khẩu sửa đổi và mật khẩu truy cập cho tệp để ngăn chặn các hoạt động hoặc tải xuống không được ủy quyền.

Bạn có thể nhập liên kết tải xuống trong trình duyệt trên các thiết bị khác để tải xuống tệp nhanh chóng và đạt được mục tiêu chuyển tệp. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết tải xuống với bạn bè để đạt được mục tiêu phân phối tệp.

Câu Hỏi Thường Gặp

Kích thước tệp tối đa được hỗ trợ bởi UpFile là bao nhiêu?

Dưới dạng người dùng miễn phí, bạn có thể chọn các tệp có kích thước tối đa là 500MB, hoặc bạn có thể nhập mã thành viên premium để thay đổi giới hạn tệp và thời gian lưu trữ.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ điều chỉnh giới hạn tải lên tối đa một cách linh hoạt dựa trên việc sử dụng thực tế và chi phí vận hành.

UpFile hỗ trợ các định dạng tệp nào?

UpFile không hạn chế các loại tệp bạn có thể tải lên. Bạn có thể tải lên các tệp ở bất kỳ định dạng nào.

Tệp được tải lên UpFile có thể lưu trong bao lâu?

Sau khi tải lên UpFile, tệp có thể lưu trong tối đa 3 ngày. Sau 3 ngày, tệp sẽ tự động bị xóa. Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn xóa tệp thủ công trước.

Có thể khôi phục tệp sau khi xóa không?

Không! Sau khi xóa thủ công hoặc xóa tự động do hết hạn, các tệp sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi. Vui lòng sao lưu các tệp quan trọng của bạn.

Làm thế nào để đóng góp ý kiến hoặc đề xuất?

Nếu bạn gặp lỗi hoặc có gợi ý cải tiến sản phẩm khi sử dụng, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: [email protected].