Chi tiết Tệp

Lấy lại tệp trên các thiết bị khác bằng cách nhập ID tệp hoặc sao chép liên kết để chia sẻ tệp với bạn bè

Loading...

UpFile là gì?

UpFile là một công cụ trực tuyến để chuyển và chia sẻ tệp. Với UpFile, bạn có thể dễ dàng chuyển tệp đến các thiết bị khác hoặc chia sẻ với gia đình và bạn bè.

UpFile được thiết kế cho việc chuyển và chia sẻ tệp và không dành cho việc sử dụng làm công cụ lưu trữ tệp. Theo mặc định, tệp sẽ bị xóa tự động sau 3 ngày kể từ khi tải lên.

Cách sử dụng UpFile như thế nào?

UpFile rất đơn giản và dễ sử dụng. Bạn chỉ cần tải lên một tệp có dung lượng không quá 500 MB, và UpFile sẽ tự động tạo một liên kết tải xuống tệp để bạn có thể tải và khôi phục tệp một cách nhanh chóng.

Sau khi tải lên một tệp, bạn có thể thiết lập cả mật khẩu sửa đổi và mật khẩu truy cập cho tệp để ngăn chặn các hoạt động hoặc tải xuống không được ủy quyền.

Bạn có thể nhập liên kết tải xuống trong trình duyệt trên các thiết bị khác để tải xuống tệp nhanh chóng và đạt được mục tiêu chuyển tệp. Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết tải xuống với bạn bè để đạt được mục tiêu phân phối tệp.