ข้อกำหนดในการให้บริการ

ปรับปรุงล่าสุด: 12 ตุลาคม 2023

1. คำอธิบายบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดข้อตกลงระหว่างคุณกับ upfile.live เกี่ยวกับการใช้บริการของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

UpFile ให้บริการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวและการแบ่งปันข้อมูลไฟล์ ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบใดก็ได้ภายใน 500 MB เอง หลังจากอัปโหลดเสร็จสิ้น จะมีการสร้างลิงก์ไฟล์ซึ่งสามารถแชร์หรือใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์เดิม ไฟล์จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 3 วัน

ผู้ใช้ยังสามารถลบไฟล์ที่อัปโหลดเองได้ด้วยตนเอง หลังจากที่ไฟล์ถูกลบด้วยตนเองหรือโดยระบบโดยอัตโนมัติแล้วจะไม่สามารถกู้คืนไฟล์ได้ โปรดแน่ใจว่าคุณมีการสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณ

หลังจากอัปโหลดแล้ว ไฟล์จะถูกเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตและสามารถดาวน์โหลดได้โดยผู้ใดก็ได้ โปรดเก็บลิงก์ไฟล์ไว้ให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดข้อมูลที่เป็นไปได้ หลังจากส่งโอนไฟล์เสร็จสิ้น โปรดลบไฟล์ด้วยตนเอง

2. ความรับผิดของผู้ใช้

 • คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของเราสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ
 • คุณตกลงที่จะไม่มีการรบกวนหรือทำลายบริการของเราในทางใดๆ
 • คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการของเราเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ส่วนบุคคล
 • คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลดไฟล์ที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เช่น ไวรัส มัลแวร์ ไฟล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และแอปพลิเคชัน

3. ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน

 • บริการของเราอาจมีค่าใช้จ่าย และอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะจะแจ้งให้คุณทราบโดยชัดเจนเมื่อคุณใช้บริการ
 • คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดการชำระเงินของเรา
 • เนื่องจากบริการเป็นบริการเสมือนจริง หากจ่ายค่าบริการและส่งมอบบริการไปแล้ว จะไม่สนับสนุนการคืนเงิน

4. เงื่อนไขการใช้บริการ

 • คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎการใช้บริการและนโยบายที่เราได้กำหนดไว้ทั้งหมด
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณได้ทุกเมื่อตามดุลการตัดสินของเรา

5. การเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดการให้บริการ

 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข, ระงับ, หรือยุติบริการของเราได้ตลอดเวลาตามดุลเด่นของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คุณยินยอมว่าเราจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการให้บริการ

6. การจำกัดความรับผิด

 • คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเป็นพิเศษหรือตามผลของการใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล ฯลฯ

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เราเก็บไว้ทุกสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในการให้บริการของเรา เช่นซอฟต์แวร์, ตราสินค้า, โลโก้ ฯลฯ ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดสามารถลอกเลียนแบบหรือทำกระจกสำเนาเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้

8. เงื่อนไขอื่นๆ

 • ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับบริการ แทนที่จะมีข้อตกลงก่อนหน้าที่เป็น口 หรือเขียนระหว่างคุณและเรา
 • หากมีข้อบทใดของสัญญานี้ถือว่าโมฆะหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ข้อบทดังกล่าวจะถูกถอดออก โดยไม่มีผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการดำเนินการของข้อบทที่เหลือ

9. คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก้ไขใด ๆ จะถูกโพสต์บนหน้าเว็บนี้ คุณควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบข้อตกลงการให้บริการล่าสุด การใช้บริการต่อไปจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว

10. ติดต่อเรา

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ กรุณาติดต่อเราโดยใช้วิธีต่อไปนี้: [email protected]